Kyma WebDesign

Equipe performante et diponible

 

Kyma WebDesign, αποτελε? εναλλακτικ? λ?ση για την εξασφ?λιση φτην?ς παρουσ?ας στο Διαδ?κτυο χωρ?ς επιπλ?ον κ?στος για επαγγελματικ? ποι?τητα.

Απερι?ριστες σελ?δες, πολλ?ς επιλογ?ς, δωρε?ν διαχε?ριση περιεχομ?νου, online τεχνικ? υποστ?ριξη.

?νας απλ?ς και αποτελεσματικ?ς διαχειριστ?ς σας επιτρ?πει να εισ?γετε κε?μενο, εικ?να, β?ντεο, αλλ? και περιεχ?μενο widgets ?πως: Προτε?νετε ?ναν οδικ? χ?ρτη, ?ναν μετρητ? επισκεπτ?ν, ?να αρχε?ο για λ?ψη, μια παρουσ?αση φωτογραφι?ν, μια ρο? RSS απ? ?ναν ?λλο ιστ?τοπο, κ.λπ.

?ως 5 γλ?σσες στον ιστ?τοπ? σας, αν?λογα με τις επιλογ?ς που επιλ?γετε.

Kyma WebDesign εξασφαλ?ζει ?λες τις υπηρεσ?ες που επιτρ?πουν στον ιστ?τοπ? σας να ?χει πραγματικ? παρουσ?α στο διαδ?κτυο χ?ρη στην υπηρεσ?α μας για την αν?πτυξη SEO ? ακ?μα και διαφημιστικ?ν ?νθετων σε ιστ?τοπους ? συνεργ?τες καταλ?γων που μοιρ?ζονται το ?διο θ?μα.

Οι αξ?ες της ομ?δας μας

Ο δυναμισμ?ς

Dynamisme et professionnalisme

Η ομ?δα μας επιδι?κει συνεχ?ς να διασφαλ?ζει την αποτελεσματικ? εξ?λιξη του ιστ?τοπο? σας και τη διαχε?ριση του ?ργου σας.

Σ?μφωνα με την ιδ?α του οργανισμο? μας, σας προσφ?ρουμε δραστικ?τητα και διαθεσιμ?τητα, μια στεν? σχ?ση και συνοδε?οντας εσ?ς β?μα προς β?μα να αναλ?βετε τον ?λεγχο του ν?ου σας ιστ?τοπου.

Επειδ? το 40% των επισκεπτ?ν αφ?νουν ?ναν ιστ?τοπο μετ? απ? 3 δευτερ?λεπτα, ε?ν η φ?ρτωση ε?ναι πολ? αργ? (74% σε δισκ?α και κινητ? μετ? απ? 5 δευτερ?λεπτα), εργαζ?μαστε σε β?ση CMS υψηλ?ν επιδ?σεων, η οπο?α βελτι?νεται τακτικ? με των ενημερ?σεων.

Ο ιστ?τοπ?ς σας παραμ?νει σε συνεχ? εξ?λιξη, για να ε?ναι στην πρ?τη γραμμ? των τελευτα?ων ειδ?σεων, δεν ?χετε τ?ποτα να κ?νετε ? να πληρ?σετε, η διαδικασ?α ε?ναι αυτ?ματη.

Ο επαγγελματισμ?ς

Progression permanente des sites

 

Η επιχε?ρησ? μας ε?ναι να δημιουργο?με, να λειτουργο?με και να προωθο?με τους ιστ?τοπους, γνωρ?ζουμε τα προβλ?ματα, επειδ? λειτουργο?με τους δικο?ς μας ιστ?τοπους (ιστ?τοποι προ?θησης, θεματικο? ? γενικο? κατ?λογοι, ιστοτ?ποι αναφορ?ς, ιστολ?για και φ?ρουμ, σελ?δες F.B., G +, κ.λπ).
 

Για να τοποθετηθο?ν, οι ιστ?τοπο? μας ε?ναι δυναμικο?, ενημερ?νονται συνεχ?ς με ν?ο περιεχ?μενο, εικ?νες και αναφορ?ς. Με μια ε?κολη στη χρ?ση λαβ?, ο διαχειριστ?ς μας θα σας επιτρ?ψει να ενημερ?σετε γρ?γορα.
 

?λα τα επιτε?γματ? μας ε?ναι ?λα κλιμακωτ? και προσαρμ?σιμα αν?λογα με τις αν?γκες σας, με πολλ? ενσωματωμ?να χαρακτηριστικ?, ?πως ηλεκτρονικ? εμπ?ριο, online κρατ?σεις, blog, φ?ρουμ, σχ?λια, σημει?σεις σελ?δων.

Γιατι να υπαρχω στο Διαδικτυο ;

Γνωστοποιηση των   υπηρεσιων σας

Ευκολη ευρεση  στο Διαδικτυο

Επικοινωνια με τους πελατες

Εξελιξη του concept της δραστηριοτητας σας

Αντιμετωπιζοντας τον ανταγωνισμο

  • No ratings yet - be the first to rate this.